Begravelseshjælp

Vi hjælper dig med at søge begravelseshjælp. Her kan du læse om hvad begravelseshjælp er, og hvem der kan få det. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og eventuelle ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 11.400 kr. (2020) / 11.650 kr. (2021) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 38.950 kr. (2021). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 50.600 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.

 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.550 kr. (2021). Er afdødes formue over 31.200 kr. (2021), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være

 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Kontanter
 • Ejendomsværdi
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • Dokumenteret gæld
Bedemand Bornholm
Kontaktinformationer

Telefon: 56 48 00 20
SMS: 29 21 09 69

E-mail: Bornholmsbegravelse@gmail.com

Adresse
 • Markvejen 1, 
  3770 Allinge

  Søndergade 2, 
  3700 Rønne